Bericht inzake apps om te bestellen

Publication date: 
06/08/2020 - 18:30
De coronacrisis heeft het ontwikkelen en commercialiseren van bestelapps een boost gegeven. De apps worden momenteel gepromoot als een ‘COVID-19-proof’-vervanging van de menukaarten en/of het bestellen bij personeel. De klant kan door bijvoorbeeld het scannen van een QR-code op de tafel via zijn smartphone de menukaart raadplegen en bestellen.

 

Horeca-uitbaters die gebruik moeten maken van een GKS worden eraan herinnerd dat dit conform artikel 1 van het KB van 30 december 2009 enkel kan voor zover:

- er geen prijzen worden vermeld op de afdrukken voor de keuken/bar of op het scherm van de uitbater.

- de klant niet kan afrekenen op basis van voormelde afdrukken of van een ticket of na raadpleging van het scherm van de uitbater (het te betalen bedrag wordt niet vermeld of getoond).

- de klant niet kan afrekenen via de app.

In het andere geval wordt deze app immers als kassa beschouwd en moet deze een gecertificeerd GKS zijn.

Sommige apps bieden optioneel de integratie met de bestaande kassa aan. Dit kan en is zelfs aan te bevelen, voor zover deze integratie ook door de producent van de GKS-kassa ter certificatie werd aangeboden.

Er wordt tot slot aan herinnerd dat bij het beëindigen van de restaurantdienst aan de klant een btw-kasticket van een GKS moet worden uitgereikt. Dat houdt in dat bestellingen die werden doorgegeven via een app, die wel aan de voorwaarden voldoet maar niet is geïntegreerd in het GKS, manueel in het GKS moeten worden ingebracht